<<  Geri Dön

Porselen süslemede kullanılan motifler

 1. Bitkisel Motifler
 1. Çiçekler
  Lale, karanfil, haşhaş, gül, sümbül, haseki küpesi, menekşe ve nergis v.b.
  Türk motiflerin; örneğin Lale motifi, duvar çinilerinde 312, eski mezar taşlarında 350, kumaş ve işlemelerde 585 çeşit sayılmıştır.
 2. Yapraklar
  Stilize, 3 dilimli (Seberk), 5 dilimli (Pençberk), çok dilimli ve birbirine sarılmış olanlar (saberk), sıra sıra oluşan yapraklara da su yolu denilerek adlandırılmıştır.
 3. Ağaçlar
  Selvi, hurma, hayat ağacı ve meyveleri belirtilen ağaçlar ve çiçek açmış ağaçlardır.
 4. Yemiş ve Meyveler
  Çok çeşitli meyveler kullanılmış olup üzüm ve nar motifleri sembolik anlam kazanarak çok kullanılmış olduğu görülür.

 

 1. Hayvansal Motifler
  Zümrüd-ü Anka, ejderler gibi efsanevi kuşlar çok kullanıldığı gibi; aslan, kaplan, kurt, boğa, keçi, at, geyik, tavşan, balık gibi hayvanlar da sıkça kullanılmıştır.
   
 2. Geometrik ve Sembolik Motifler

Porselende daha çok göbek ve kenar süslemelerinde kullanılmıştır.

 

 1. Geçmeler
  Kenar süslemeleri, motif ve anlatımları birbirinden ayırmada kullanılmıştır.
   
 2. Mimari ve İnsan Yapısı Formlarından Esinlenen Motifler
  Porselen süslemede yapıldığı dönemi anlatmak için Mekke’den saraya, herhangi bir köşkten bölge binalarına kadar minyatür tarzda çiçeklerle; bazen de dönem padişahlarının saraylarıyla birleştirip o günün tarihini ve yaşanmışlıklar minyatürlerle günümüze kadar gelmiştir ,bu minyatürler sık sık porselen üzerinde çalışılmıştır.

 

 1. Doğadan Stilize Edilen Motifler
  Sembolleştirip stilize edilerek, bulutlar, güneş, ay yıldız, deniz, akarsu, göl, ateş gibi doğanın muhteşemlikleri objelere aktarılmıştır.
   
 2. Bordürler
  Porselen süslemede vazgeçilmezlerdendir. Kenar suyu da denilir.
   
 3. Yazının Dekor ve Motife Uyarlanması
  Tezhip sanatındaki süslemeler, tuğra ve yazılı dualar porselen süslemede sıkça kullanılır olmuştur.